Ses

Reklam Alanı 4
Reklam Alanı 6

SES BİLGİSİ
Bu yazımızda her vakit etrafmızda olan ses vakasını fiziksel durumu ile ele alacağız.Lastik bir şerit iki ucundan
sabitlenip titreştirilirse, metal levhanın bir ucu mengene ile sıkıştırılıp başka ucu çekilip bırakılırsa, ses çıkarırlar.
Gerilmiş saz telleri, tokmakla vurulan davul zarı, titreşmeleri neticesi gene ses çıkarır. Bu hadiseler sesin ancak
bölgeların titreşmesi neticesi oluştuğunu gösterir.
Bir diyapazonun kollarından birine tokmağı ile vurulduğunda ses duyulur. Diyapazon kolunun ileri hareketi
çevresindeki havayı iter, sıkıştırır, geri hareketi ise havayı seyrekleştirir. Bu hareket diyapazondan etrafına doğru
dalgalar yayılmasına sebep olur. Ses dalgaları kaynaktan her tarafa doğru yayılır.
Titreşerek ses meydana getiren cisimlere ses kaynağı denir. İnsan kulağı belli sınırlar içindeki titreşimleri duyabilir.
Kaynaktan sunulan ses dalgalarının bir enerjileri vardır. Bu enerji sesin yayıldığı bölge doğrulusunda iletilir. Sesi ileten bir bölge olmadan ses yayılmaz. Boşlukta sesin yayılmamasının sebebi iletici bölgeın olmayışındandır.Şekildeki fanusun içine zil ve lambanın bağlı bulunduğu bir dönem kuruluyor ve fanusun içindeki hava boşaltılıyor. Anahtar kapatıldığında zilin sesi duyulmazken ancak lambanın yandığı görülür. Bu deney, sesin boşlukta yayılmadığını, ancak ışığın boşlukta yayıldığını gösterir.
Frekans: Sesi meydana getiren kaynağın bir saniyedeki titreşim sayısına sesin frekansı denir. Kaynaktan imal edilen ses bölge
değiştirse de frekans değişmez.
Yankı: Ses dalgalarının bir yüzeye çarpıp geri dönmesine yankı denir.
Sesin Fizyolojik Özellikleri
Bütün işittiğimiz sesler kulağımızda aynı tesiri bırakmaz. Bazıları çok kuvvetli ya da hafif, bazıları ince ya da kalın
duyulur. Bazı sesler kulağımıza hoş geldiği durumda bazıları sinir bozucu olabilir.
Sesleri birbirinden ayıran üç mühim özelliği vardır.
a. Şiddet: Mengeneye sıkıştırılmış bir metal levha, denge konumundan çok ayrılıp bırakılırsa ses daha kuvvetli
duyulur. Denge konumundan ayrılma miktarına genlik denir.
Genlik büyürse ses kuvvetli, küçülürse ses hafif duyulur. Yani şiddetin sebebi titreşim genliğidir. Ses kaynağına yakın
yerlerde şiddet daha çok olurken, kaynaktan uzaklaştıkça şiddet azalır.
b. Yükseklik (frekans): Sesin ince yada kalın duyulması frekansından dolayıdır. Frekansı büyük olan ses ince,
frekansı ufak olan ses ise kalın duyulur.
c. Tını: Bazı çalgılarda genlik ve frekans aynı bulunduğu durumda, gene sesler birbirinden ayrılabilir.

Örneğin lâ sesi veren bir keman bu sesin frekansının tam katları olan başka lâ sesleri de çıkarabilir. Böylece bileşik
sesler meydana çıkar.
Bu sebeple bir mandolinin sesi, başka bir müzik aletinin sesinden ayırt edilebilir. Müzik makinalarının çıkardığı bileşik
sesler birbirlerinden farklıdır. Bu değişikliği bildiren özelliğe sesin tını adı verilir.

Reklam Alanı 5

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı
12 Haziran 2016 Cumartesi
Geri Sayım Kodu

Üye OlŞifremi Unuttum

Son Yorumlar
    SOLDA SABİT REKLAM
    SAĞDA SABİT REKLAM